Area X - Vallåkraträffen 2018

Med mer än 1500 fordon från Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland är Vallåkraträffen en av Skandinaviens största utomhusträffar. Den anordnas årligen på Enoch Thulins flygplats där de 170.000 kvadratmeterna fylls av över 13.000 besökare. Här anordnar OijOij sedan 2 år tillbaka ett område med fokus på stance och fitment.

FOTO: RASMUS KRISTOFFERSSON